--> -->

Resultaat

 • 1
 • ...
 • 2
 • 3
 • ...
 • 4
 • »
  חשבון

(be)rekening+, vereffening, balans, rekenschap ...

  כֿעזשבן

  כֿעשבן

rekening

  חשבון

Hesbon (Deut.2:24 enz.): Amoritische ...

  רעכֿענונג

rekening, nota, factuur ; ...

  אַריטמעטיקער

rekenkundige

  אַלײן־אַנאַליז

zelfonderzoek, zelfbeschouwing

  חוץ לחשבון

'buiten de rekening': overigens, ...

  חשבון־הנפֿש

zelfonderzoek, overpeinzing, bespiegeling

  חשבון־יאָר

boekjaar

  (דין־וחשבון (פֿאַר _

rekenschap geven (van), verantwoording ...

  _ מאַכֿן דעם חשבון אָן דעם

buiten de waard rekenen

  עמעצן בײַם חשבון _

iemand tillen met de ...

  אַ חשבון/רעכֿענונג _

een rekening opmaken

  נמצא חשבון _

Alle beetjes helpen, Veel ...

  (אונטערציִען דעם/אַ _ (אינעם חשבון

de conclusie trekken, de ...

  (אָפּגעבן זיך _ (װעגן

zich rekenschap geven (van)

  ער חשבון_

'kleermakersrekening': uitgebreide rekening

  ער חשבון_

'kleermakersrekening': uitgebreide rekening

 • 1
 • ...
 • 2
 • 3
 • ...
 • 4
 • »

Detail

Klik een resultaat aan om hier de details te zien.

Laatste wijziging 05-12-2021