--> -->
Doelstelling
De stichting zet zich in voor het online publiceren van een woordenboek Jiddisch-Nederlands dat geïnteresseerden gratis kunnen raadplegen. Hiermee dragen wij bij aan het documenteren en levend houden van het Jiddisch, één van de Joodse talen. 

Inmiddels is JNW het grootste Jiddische woordenboek ter wereld. Het woordenboek wordt vooral (73%) in Nederland gebruikt, maar wordt ook geraadpleegd o.m. in heel Europa, de V.S., Israël, Peru en Australië.

Stichting Jiddische Lexicografie Amsterdam
RSIN: 854908985
KvK: 62665332
p/a mr.P.N.Arntzeniusweg 15, 1098 GK Amsterdam
[email protected]

Bestuur
Nicoline van der Sijs, voorzitter
Jenny Audring, secretaris
Tom Verwaijen, penningmeester
Marc van Oostendorp, lid
Albert Ringer, lid

Werkgroep 
Justus van de Kamp, Amsterdam
Eugène van de Kamp, Delft
Mirjam Gutschow, Amsterdam
Eli Kaufman, Amsterdam
David Omar Cohen, Amsterdam
Kyle Fingerhut, Amsterdam

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2015-2017
Beleidsplan

De bestuurders van de stichting zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen beloning/vacatiegelden. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten worden eventueel vergoed. Projecten van de stichting worden uitgevoerd door werkgroepleden of externe krachten die daarvoor worden beloond vanuit subsidies die voor de betreffende projecten zijn verkregen.

Steun ons!

Het gebruik van dit online Jiddisch-Nederlands Woordenboek is gratis. Het is tot stand gekomen na tientallen jaren noeste arbeid en nog steeds wordt er dagelijks gewerkt aan verbeteringen en aanvullingen. Het onderhouden van deze website is een kostbare zaak. Wilt u het JNW financieel steunen? Iedere bijdrage is welkom. U betaalt snel en veilig via iDEAL of door het scannen van de QR-code. Overmaken kan natuurlijk ook: NL90 INGB 0006 7688 06 ten name van Stichting Jiddische Lexicografie Amsterdam. Bij voorbaat dank.

 iDEAL  

Overigens: de Stichting Jiddische Lexicografie Amsterdam is een door de Belastingdienst per 1 januari 2019 erkende Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), giften zijn aftrekbaar.
Laatste aanvulling JNW 16-04-2024